slo | eng

Active backup server

Backup strežnik je v podjetju Abakus plus namensko razvit in izdelan produkt za varnostno shranjevanje (backup) podatkov. Backup strežnik deluje najbolje v povezavi z zbirkami podatkov Oracle. Prednosti pa se pokažejo tudi v okoljih virtualizacije. V razvoju je podpora za zbirke podatkov MS SQL. Podprti so operacijski sistemi Linux in MS Windows.

Backup: za shranjevanje podatkov ne porabi nič dodatnega časa

Ker shranjuje podatke ves čas sproti, ko ti nastajajo. Čas shranjevanja ni odvisen od velikosti zbirk podatkov. Shranjevanje je sprotno tako za male kot za ekstremno velike (»big data«) zbirke. Postopek shranjevanja ne moti normalnega dela, uporabniki izvajanja ne čutijo. Shranjujemo lahko več zbirk podatkov, število ni omejeno.

Recovery: okrevanje in dostop do shranjenih podatkov je skoraj trenuten

V prvi fazi podatkov ne vračamo na primarni strežnik, ampak jih enostavno priključimo (mount) z backup strežnika. Priključitev in nadaljevanje poslovanja je takojšnje. Dejansko vračanje in preklop se izvede v ozadju ob načrtovanem primernem času. Čas okrevanja ni odvisen od velikosti zbirke podatkov. V nekaj sekundah dostopamo do malih ali do ekstremno velikih ("big data") zbirk. Na backup strežniku imamo shranjene vsakodnevne celotne kopije zbirk podatkov za več mesecev preteklega obdobja. Vsako preteklo kopijo lahko aktiviramo v trenutku. Vsaka tabela in drug objekt v zbirki podatkov je dostopen v nekaj minutah, ne glede, ali gre za včerajšnjo ali več mesecev staro kopijo.

Shranjeni podatki zasedajo zelo malo prostora

Ker se za shranjevanje uporablja sistem deduplikacije. Vsakodnevne kopije zbirk podatkov so večji del enake, spreminja ali dodaja se le manjši del podatkov. Sistem deduplikacije poskrbi, da je na backup strežniku vsak različen blok podatkov shranjen le enkrat. Pomeni: če desetkrat shranimo enako zbirko podatkov, bodo zasedale enako prostora, kot bi jo shranili le enkrat. Sistem deduplikacije je za uporabnike/administratorje transparenten. S stališča uporabnika izgleda kot, da bi imeli shranjenih deset verzij (ali več) celotnih zbirk podatkov.

Vsebina je ves čas na voljo in "Vedno na očeh"

Za razliko od shranjevanja na trakove je na backup strežniku shranjena vsebina pooblaščenim uporabnikom ves čas vidna. Vsebina je vedno dostopna preko izbranega (SAN ali LAN) omrežja – samo pooblaščenim uporabnikom z dovoljenih računalnikov.

Brez servisnega posega shranjenih podatkov ni mogoče brisati ali spreminjati

Backup strežnik je avtonomen in neodvisen sistem in sam skrbi za podatke, ki jih hrani. Po večmesečnem shranjevanju, ko je diskovni prostor zapolnjen, backup strežnik sam poskrbi za brisanje najstarejših shranjenih kopij. Predčasno brisanje ali spreminjanje podatkov ni možno brez fizičnega posega v sam backup strežnik, ki ga lahko izvede samo servis. Administratorji nimajo dostopa za spreminjanje ali brisanje podatkov. Če je omogočeno (opcijsko), lahko backup strežnik sam obvešča servis o svojem stanju in morebitnih težavah.

Reference

Dokumentacija / naslov Oblika
Uporabniški priročnik (en) .html(en) | .pdf(en)
Brošura (en) .pdf(en)