slo | eng

APPM - Abakus Plus Performance Monitor

Orodje za diagnostiko in optimizacijo delovanja Oracle zbirk podatkov.

Ponuja podobno funkcionalnost kot Oracle ASH, vendar deluje tudi na Standard in Express Edition, kjer Oracle ASH licenčno ni dovoljen.

Posebna pozornost pri APPM-ju je posvečena tudi zaklepanju. Tukaj APPM nazorno prikaže celotno drevo zaklenjenih sej in na vrhu prikaže sejo, ki je najbolj odgovorna za zaklepanje celotne verige. Pri zaklepanju pokaže tudi vse trenutno zaklenjene objekte.

Omogoča tudi nadzor nad uporabniki (profili, vloge, privilegiji). Celotno poglavje je namenjeno administriranju DBMS_SCHEDULER poslov. Natančno je prikazana tudi poraba prostora (tablespaces, datafiles), vključno z ASM diskovnimi grupami.

Funkcionalnosti

  • Pregled problematičnih SQL stavkov z aktualnimi plani izvajanja
  • enostavna analiza Oracle trace datotek
  • nadzor delovanja podatkovnih zbirk
  • diagnosticiranje problemov
  • optimizacija delovanja

Reference

Dokumentacija / naslov Oblika
User Manual .html(en) | .pdf(en)
Installation Guide .html(en) | .pdf(en)