slo | eng

Deja Vu

Poslovni uspeh je dandanes odvisen od poslovnih aplikacij, ki za svoje delovanje obdelujejo vedno več in več podatkov. Za razvoj aplikacij, odpravljanje napak, testiranje novih verzij, testiranje nadgradenj, izvajanje »ad-hoc« poizvedb (izpisov, analiz, …) rabimo podatke, ki so čim bolj usklajeni s produkcijskimi podatki. Najbolje je, da imamo za razvoj aplikacije, testiranje in iskanje napak na voljo ločeno kopijo podatkovne zbirke.

Kreiranje kopij podatkovne zbirke zahteva veliko resursov in časa. Zato bi bilo idealno, če bi lahko na zahtevo dobili na razpolago trenutno kopijo produkcijske podatkovne zbirke. Za razhroščevanje pa bi bilo idealno, če bi lahko hitro dobili na voljo kopijo produkcijske zbirke za določen čas v preteklosti.

Deja Vu je softver za kreiranje virtualnih podatkovnih zbirk na zahtevo (DBaaS – Database as a Service oziroma DaaS – Data as a Service). Podatkovne zbirke so popolna kopija trenutne ali pretekle produkcijske zbirke. S temi podatkovnimi zbirkami se lahko dela enako kot s produkcijo.

Deja Vu za svoje delovanje uporablja Active Backup Server.

Backup strežnik je v podjetju Abakus plus namensko razvit in izdelan produkt za varnostno shranjevanje (backup) podatkov. Backup strežnik deluje najbolje v povezavi z zbirkami podatkov Oracle. Prednosti pa se pokažejo tudi v okoljih virtualizacije. V razvoju je podpora za zbirke podatkov MS SQL. Podprti so operacijski sistemi Linux in MS Windows.

Poudarki

 • Izdelava virtualne kopije produkcijske podatkovne zbirke v samo nekaj minutah.
 • Minimalna poraba dodatnega diskovnega prostora.
 • Virtualne kopije lahko kreirajo uporabniki sami z nekaj kliki.
 • Omogoča več vzporednih virtualnih kopij podatkov.
 • Omogoča izdelavo virtualne kopije podatkov za katerikoli čas v zgodovini shranjenih podatkov.

Predstavitev

Na trgu virtualizacije je veliko produktov, ki omogočajo prehod infrastrukture v virtualno okolje. Sloj podatkov (podatkovnih zbirk) pa je v glavnem ostal v fizičnem svetu.

Abakus je razvil način, ki omogoča virtualizacijo produkcijske podatkovne zbirke. Ena ali več virtualnih kopij podatkovne zbirke so na voljo več različnim uporabnikom. Izdelava virtualnih kopij ne zahteva:

 • velikih dodatnih vlaganj v prostor za shranjevanje,
 • veliko časa za izdelavo virtualnih kopij,
 • dodatnih resursov (administratorjev podatkovnih zbirk (DBA), sistemskih administratorjev (SA).

Deja Vu izdela enkratno kopijo podatkovne zbirke, ki jo potem sinhrono osvežuje s pomočjo arhivskih log datotek.

Deja Vu odpravi ozko grlo, ki nastane pri testiranju podatkov in razvoju novih rešitev. Razvijalcem omogoča več vzporednih tokov testiranja brez potreb po dodatnih naložbah v diskovne sisteme. Omogoča izdelavo virtualne kopije podatkov v trenutku.

Deja Vu odgovarja na tri ključna področja, ki so jih virtualizacijske tehnologije izpustile:

 1. Manjšanje potreb po dodatnem diskovnem prostoru za podatkovne zbirke za različne namene (testiranje, razvoj, predprodukcija, analize, izpisi, ...). Tipična organizacija rabi več kopij produkcijske zbirke za namene testiranja, razvoja, predprodukcije. Deja Vu za izdelavo virtualnih kopij ne rabi skoraj nič prostora, saj zapisuje samo spremembe.
 2. Poveča se propustnost pri razvoju, saj razvojniki lahko delajo vzporedno vsak s svojo virtualno kopijo podatkovne zbirke. Prav tako omogoča hitrejše in natančnejše testiranje, saj je vsak test lahko izveden na ločeni virtualni kopiji.
 3. Poveča se natančnost predprodukcijskega testiranja, saj Deja Vu lahko postavi vzporedne kopije produkcijskih zbirk in potem razvijalci ali testerji naredijo primerjavo med stanjem pred in po testiranju.

Déjà Vu omogoča razvijalcem, da natančno testirajo napake, ki nastanejo v produkciji. Tipičen primer je, ko v ponedeljek uporabniki ugotovijo, da se je petkova obdelava končala z napako. Razvijalci si lahko postavijo virtualno podatkovno zbirko iz časa tik preden se je obdelava začela izvajati in izvedejo test na enakih podatkih, kot jih je imela obdelava, ko je končala z napako. Test lahko poljubno krat ponovijo in tako natančno določijo vzroke napake.

Reference

Dokumentacija / naslov Oblika
Uporabniški priročnik (en) .html(en) | .pdf(en)
Brošura (en) .pdf(en)